บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบการ

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบการ

บริการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจในการใช้ท่าทางในการทำงาน 

เมื่อหน่วยงานพบว่าพนักงาน ลาหยุดพักและมีความเมื่อยล้าจากการทำงาน ทางทีมได้สำรวจร่วมกับทีม จป. พบว่าพนักงานแทบทุกแผนก ปฏบัติงานมากกว่า5 ปี แต่ไม่เคยได้รับความรู้ความเข้าใจในโรค ออฟฟิศซินโดรม จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจในการใช้ท่าทางในการทำงาน ทั้งผู้บริหารและแม่บ้านได้ทราบความเสี่ยงของตนและนำไปสู่การปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพร่วมกับทีมงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค health talk อย่างครอบคลุมรวดเร็ว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์