• หน้าแรก

  • บริการและกิจกรรมของพณาเนิร์ช

บริการและกิจกรรมของพณาเนิร์ช

  • หน้าแรก

  • บริการและกิจกรรมของพณาเนิร์ช

บริการและกิจกรรมของพณาเนิร์ช

7 รายการ
เพราะในแต่ละกิจกรรมในส่วนงานการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่ แพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัย และรวมถึงสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกันสำรวจ และนำเสนอผลกระทบ และนำไปสู่การแก้ไขก่อนเกิดโรค หรือการบาดเจ็บ
บางปัญหาที่พนักงานได้รับบาดเจ็บสะสม มีทางแก้ไขได้จากการปรับปรุงสถานีงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพน้อยลง ประสิทธิผลคุ้มค่า
เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บในทีมบริหารที่นั่งประจำในสำนักงานและพบว่ามีอาการปวดข้อมือ พบมีอาการปลอกเอ็นข้อมืออักเสบ เราจัดทีมครวจสุขภาพ วัดอัตราการสะสมบาดเจ็บด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์