สำรวจโรงงาน

สำรวจโรงงาน

1 รายการ
บางปัญหาที่พนักงานได้รับบาดเจ็บสะสม มีทางแก้ไขได้จากการปรับปรุงสถานีงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพน้อยลง ประสิทธิผลคุ้มค่า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์